Wat is NLP

NLP is de kunst om jezelf positief te veranderen! De kunst om anders te communiceren met jezelf en anderen. NLP stelt jou in staat om te begrijpen wat jou bezielt, hoe je bewust wordt van hoe je denkt, ervaart en voelt en hoe je vat krijgt op je dagelijkse leven. Ook jij wilt gelukkig worden. Of gezond zijn. Of succesvol in het werk zijn.

Neuro Linguïstisch Programmeren is een methode om oude belemmerende patronen en gewoontes te ontdekken en te veranderen naar positief gedrag. 

Neuro

staat voor je hersenen/ons brein en zenuwstelsel, waarbij onze zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken en proeven) de hoofdrol spelen om te kunnen waarnemen/ervaren. Het bewust optimaal gebruikmaken van de zintuigen. Ieder mens heeft zijn eigen specifieke waarneming en manier van verwerken, waardoor elk mens een eigen kijk heeft en daardoor een uniek eigen wereldmodel. Het is het optimaal gebruikmaken van jouw hersenen naar een nieuw persoon! De persoon die jij wil zijn!

Linguïstisch

staat voor taal(gebruik), om de verbale en non-verbale communicatie met jezelf en anderen te verbeteren naar effectiviteit en succes. Taal is het instrument tot succes! Jouw overtuigingen, jouw manier van denken bepalen jouw mentale staat en tegelijk jouw emotionele staat! Deze kun je dus beïnvloeden van een negatieve naar een positieve nieuwe staat; dus van een ongelukkig naar een gelukkig mens! Je leert hoe jij optimaal gebruik kunt maken van het taalgedeelte van je hersenen!

Programmeren

heeft betrekking op je gedragspatronen. Het veranderen van oude belemmerende patronen en gewoontes naar positief gedrag. Al jouw zintuigen (zien/horen/voelen/ruiken/proeven) zorgen voor een beleving en een daaruit volgend gedrag. Door deze bewust in te zetten leer jij hoe jij jezelf kunt veranderen naar een persoon die jij wil zijn!

NLP  is voor mij niets anders dan een NieuwLevenPlanten (NLP) 

De kreet: ‘Wie zaait zal oogsten’ heeft mij gestuurd naar deze vergelijking: Door de methodiek Neuro Linguïstisch Programmeren ga jij namelijk jouw potentie, jouw persoonlijke eigenschappen, opnieuw inzetten. Dat is het planten van een doel namelijk jouw verandering naar de persoon die jij wil zijn. Door het planten van dit zaad ontstaat een nieuwe potentie, een krachtige nieuwe emotionele staat die ervoor zorgt dat jij in een nieuw proces belandt. Een veranderingsproces, het zogenaamde groeiproces. Een nieuw geloof in jezelf met nieuw zelfvertrouwen en nieuw zelfrespect! Door er regelmatig nieuwe voeding (aandacht) aan te geven, namelijk door nieuwe krachtige overtuigingen (taal) te gebruiken ontstaat er een groeiwijze die uiteindelijk een mooi bloeiresultaat geeft. Jouw nieuwe ik! Een NieuwLevensgelukkigPersoon!

NLP is Nieuw Leven Planten!

Lees ook:

NLP als VERANDERTHERAPIE